Ouderraad

Ouderraad (OR)

De school heeft een actieve Ouderraad. Zo helpt de OR mee bij het organiseren van verschillende activiteiten en evenementen, zoals het Sinterklaasfeest, Pasen, de algemene ouderavond.

Daarnaast zorgt de OR voor:
• Het onder ouders bevorderen van de interesse voor de school en deelname aan activiteiten en werkgroepen
• Het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad en directie.

Deze zaken worden in openbare vergaderingen besproken.

Wilt u hierover meepraten dan kunt u dit doen op de jaarvergadering van de OR. Tevens worden dan de nieuwe leden gekozen. De OR bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.