Communicatiemiddelen

Nieuwsbrief

Iedere maand ontvangt u van school een nieuwsbrief. Hierin vindt u informatie over;

• projecten
• nieuwe methoden en ontwikkelingen
• belangrijke data
• gebeurtenissen en activiteiten
• artikelen over school en onderwijs
• artikelen van kinderen en ouders
• nieuws van de medezeggenschapsraad en ouderraad

De nieuwsbrief wordt digitaal verzonden en is ook te vinden op de website van de school.

Daarnaast is er ook een overkoepelende nieuwsbrief. Deze wordt voor elke schoolvakantie verzonden.

Facebook

Alle Omnisscholen zijn actief via Social Media. Leuke foto’s, filmpjes, activiteiten en werkjes van uw kind en de groepen kunt u bekijken via de Facebookpagina van uw school.