Missie en visie

Omnis

Omnis is Latijn voor iedereen. En dat is wat Omnisscholen is, openbaar, een school voor iedereen.
Het motto van Omnisscholen is:
Samen wijzer.

We betrekken ouders en kinderen bij de kwaliteit van het onderwijs op onze centra. Door samenwerking, betrokkenheid en respect. De school speelt mede door betrokkenheid van ouders, diensten en instellingen een bindende rol in de buurt.

Omnis is een koepel van 6 kindcentra (OKC) in Borsele. De OKC's zijn toegankelijk en open. Ieder kind is er welkom. De openingstijden sluiten aan bij de behoefte van de ouders. Door een breed aanbod leren en ontwikkelen kinderen zich bij Omnis optimaal.

Missie – visie
Omnis heeft hoge verwachtingen van kinderen. We stemmen het aanbod af op de mogelijkheden en behoeften. Kinderen bereiken de beste resultaten als ze er aan toe zijn. Wij werken met gemengde leeftijdsgroepen en individuele leerprogramma's. We streven naar een verbinding van binnen- en buitenschooltijd. Buitenschools bieden we de kinderen activiteiten zodat zij hun talenten ontdekken en kunnen ontwikkelen.

We bieden eigentijds onderwijs voor het kind van deze tijd en de volwassene van de toekomst. Omnis vernieuwt daarom haar lesmethoden en werkwijzen. We maken gebruik van eigentijdse leermiddelen en technologieën. Zo zijn de kinderen goed voorbereid op hun rol in de (kennis)maatschappij.

Onze kindcentra staan middenin de Borselse samenleving en dragen, door hun activiteiten, bij aan de leefbaarheid van de dorpen, nu en in de toekomst. We vinden het belangrijk dat ouders met jonge kinderen zich welkom voelen in de dorpen. In onze OKC's leren kinderen van en met elkaar. Ze leren hulp geven en ontvangen, zodat ze goed voorbereid zijn op de participerende samenleving.

Kernwaarden
De kernwaarden van Omnisscholen zijn ‘optimaal ontwikkel- en leerresultaat’, ‘klaar voor de toekomst’ en ‘samen’. Deze kernwaarden zie je bij Omnis overal terugkomen.

Optimaal ontwikkel- en leerresultaat
Wij werken met kleine klassen en heterogene groepen. De leerkrachten sluiten daarbij aan op de individuele mogelijkheden en behoeften van elk kind. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en mee te beslissen over het harmonieus samenleven in de stamgroep op school, zodat iedereen tot zijn recht komt.

Kinderen bereiken de beste resultaten in een gestructureerde, rustige omgeving. Daarom werken we de hele week met gelijke schooltijden en eten de kinderen op school, samen met hun leerkracht.

Klaar voor de toekomst
Bij Omnis bereiden wij de kinderen goed voor op hun rol in de (kennis)maatschappij door het toepassen van eigentijdse leermiddelen en technologieën. Zo gebruiken we onder andere innovatieve ICT-methoden. De teams worden hierin voortdurend bijgeschoold.

Samen
Onze OKC's staan middenin de Borselse samenleving en dragen bij in de leefbaarheid van de dorpen. Hierdoor voelen ouders met jonge kinderen zich er welkom. Omnis is samenwerkingspartner voor verschillende lokale verenigingen en vrijwilligers.

Omnis biedt kinderen een leuke schooltijd. En creëert een goed leerklimaat. Hierdoor krijgen de kinderen sociaal en emotioneel een stabiele basis. Zij voelen zich veilig en gewaardeerd.