Onze school

Een omgeving waarin je je draai hebt gevonden, heeft duidelijk z'n uitwerking op je leerresultaat. Voel je je thuis en heb je het naar je zin, dan leer je met plezier en krijg je de stof sneller onder de knie. Wat daarbij het beste werkt is een structuur van rust en regelmaat. De schooltijden zijn dan ook elke dag van de week hetzelfde. Uw kinderen eten tussen de middag gezamenlijk met de leerkracht in de klas op school. Tot 14.00 uur is er lestijd, daarna bieden we aansluitend leuke, leerzame en uitdagende workshops bij Talent voor de Toekomst. Zo verbinden we de binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten, wat de ontwikkel- en leerresultaten ten goede komt.

Omnis Kindcentrum De Schakel ligt in het centrum van Oudelande. Ons kindcentrum is gunstig gelegen bij het dorpshuis D’n Ostpit. Het heeft meerdere speelpleinen met zandbak en een klimtoestel. Ook is er een speeltuin met verschillende speeltoestellen waar uw kinderen gebruik van kunnen maken.

In het gebouw zit ook de peutergroep en de buitenschoolse opvang (BSO) van Kibeo. De leerkrachten zijn gastvrij en geven uw kind persoonlijke aandacht. Omnis Kindcentrum De Schakel een prettige schoolomgeving voor uw kind.

Lees meer over onze school op scholenopdekaart.nl


Leuke weetjes
...
Wist u dat?

 • alle kinderen, ja ook de kleuters, met een portfolio werken.
 • groep 6, 7, 8 op schoolkamp gaat en groep 1 t/m 5 op schoolreis.
 • groep 1-2 samen met de peutergroep van Kibeo veel activiteiten organiseert en die samen uitvoeren.
 • we elk jaar een schoolbreed project houden. Dat project sluiten we af met een kijkavond voor de ouders.
 • we op woensdag fruitdag hebben voor alle groepen. Iedereen neemt dan fruit mee naar school voor de ochtendpauze.
 • ouders elke week een keer voor schooltijd in de klassen komen kijken naar het werk van de kinderen. Dit noemen we de inloopochtend.
 • de ouders van de kinderen van groep 1-2 de kinderen elke morgen in de klas brengen.
 • een paar keer jaar er gezamenlijk wordt geknutseld. De kinderen van groep 1 t/m 8 zitten dan door elkaar in een groepje.
 • we elk jaar meedoen aan de Koningsspelen en het daarbij behorende Koningsontbijt.
 • Een Eigenwijs Theater hebben waarin de kinderen aan elkaar hun talenten kunnen tonen. We proberen om twee keer per jaar een groot Eigenwijs Theater te houden waarbij de ouders uitgenodigd worden.
 • De groepen 5 en 6 meedoen aan de Zwemspelendag
 • De groepen 7 en 8 meedoen met de Sport Olympiade