Mooi rapport van de onderwijsinspectie ontvangen

Op dinsdag 14 februari heeft de onderwijsinspecteur, mevrouw M. de Haas onze school bezocht. Ze heeft een bezoek aan de klassen gebracht en heeft met de directie, schoolcoördinator, intern begeleider, het team, leerlingen en ouders gepraat. Ze liet weten erg tevreden te zijn over onze school!                    

We kunnen u met trots vertellen dat we een mooi rapport hebben ontvangen!

We zijn vooral blij met de uitspraken die kinderen en ouders deden in hun gesprek met mevrouw De Haas. Hieronder delen we er een aantal:

Wat zeggen de kinderen?

 •  “We werken nu met doelen. Dat vind ik fijn. Ik ben echt vooruit gegaan!”
 •  “Als je rekenen makkelijk vindt, krijg je werk op je eigen niveau. Je mag dan veel zelf doen.”
 •  “Op deze school helpen we elkaar. Je krijgt ook extra hulp als je iets niet goed kan.”
 •  “Er is altijd werk te doen. Stil zitten gaat niet! Wel zijn de computers vaak sloom!”
 •  “Er wordt hier eigenlijk niet gepest. Op vrijdag praten we ook vaak in de kring over hoe we met elkaar om moeten gaan. Dat is fijn.”
 • “Wij hebben een leerlingenraad. Er wordt ook echt naar ons geluisterd en er is ook al echt iets mee gedaan.”
 • “Dit is een lieve school. Iedereen kent elkaar.” 

Wat zeggen de ouders?

 •  “De lijntjes zijn hier kort, dat is fijn.”
 •  “Iedereen kent mijn kind, dat vind ik prettig. De sfeer is goed.”
 •  “Veel ontwikkelingen aan de gang (IKC, gebruik I-pads, portfolio). Ik vind het een vooruitstrevende school.”
 •  “Goed initiatief: ouder-kind-leerkrachtgesprek!”
 •  “Onze kinderen leren hier nu te reflecteren op zichzelf (zelfinzicht) m.b.v. het portfolio.”
 •  “Er is een doorgaande lijn.”
 •  “Ik kijk positief aan tegen de combinatiegroepen.” 
 • “We vinden dat we voldoende worden betrokken bij de schoolontwikkeling. Zowel de nieuwsbrief als de ouderavond speelt hier een belangrijke rol in.”