Omnis Kindcentra

Omnis Kindcentrum (OKC)

De integrale Kindcentra van Omnis hebben een aantal onderscheidende kenmerken:

  • Bij Omnis hebben we 5 gelijke schooldagen van van 8.30 uur tot 14.00 uur.
  • Kinderen eten met hun leerkracht in de klas, deze overblijf is gratis.
  • Na schooltijd zijn er workshops van Talent voor de Toekomst. Dit zijn actviteiten gericht op ontwikkeling, sport en leren.*
  • Dagelijkse opvang onder Wet Kinderopvang voor kinderen van 0/2 tot 12 jaar, vaak in hetzelfde gebouw.
  • Doorgaande pedagogische ontwikkel- en leerlijn. Met de kinderopvang en met de naschoolse workshops.
  • Omnis heeft een eigen pedagogisch didactisch concept. Met gebruikmaking van de moderne middelen, zo heeft ieder kind vanaf groep 2 een iPad.

Vijf gelijke schooldagen

Onderdeel van het OKC is het 5-gelijke dagenmodel. Aan het 5-gelijke dagenmodel zitten vele voordelen voor kinderen, ouders en leerkrachten. Kinderen krijgen meer rust en regelmaat. Dit heeft een positieve invloed op het concentratievermogen van kinderen, waardoor het beste onderwijsresultaat behaald wordt. Alle groepen krijgen van maandag t/m vrijdag les van 8.30 uur tot 14.00 uur, met om 12.00 uur een half uur pauze. Tijdens deze pauze lunchen de kinderen in de klas bij hun leerkracht, deze overblijf is gratis.

Talent voor de Toekomst

Op 3 middagen, van 14.00 uur tot 15.15 uur, biedt Omnis bij de OKC's workshops van Talent voor de Toekomst aan. In de workshops is er veel aandacht voor vaardigheden die kinderen in deze tijd nodig hebben en die ook op school en straks in het voortgezet onderwijs van pas komen: omgaan met social media, bezoek aan een museum en het maken en houden van presentaties. Waarbij, op een leuke manier, vaardigheden als samenwerken, creativiteit en zelfstandigheid ontwikkeld worden. In de workshops ook volop aandacht voor sport en spel, met workshops als (panna)voetbal, zelfverdediging, jongleren.

Kinderen ontdekken samen hoe leuk bewegen is.

* Talent voor de Toekomst wordt niet aangeboden bij Omnis Kindcentrum de Meidoorn. OKC de Meidoorn werkt nauw samen met kinderopvang Windekind. Een kinderopvangorganisatie die ook een groene identiteit heeft.


Onderwijsvernieuwing

In het schooljaar 2015-2016 is Omnis gestart met een onderwijsvernieuwing. Zij maakte al gebruikt van een eigen pedagogisch didactisch beleid en vult deze sterke punten verder aan. We willen alle kinderen onderwijs op maat bieden. Dit betekent dat als uw kind sneller leert, hij of zij meer uitdaging krijgt. Heeft uw kind juist iets meer hulp nodig op sommige gebieden, dan is dat ook mogelijk. Dit kunnen we bieden door gebruik te maken van de nieuwe, bewezen methodes en de inzet van digitale middelen.


Digitale middelen
Bij alle Omnis Kindcentra krijgt uw kind vanaf groep 2 een eigen iPad. Dit is één van onze methoden, naast buiten op ontdekking gaan, veel (buiten) bewegen, schrijven, boeken lezen en nog veel meer.

De iPads worden gebruikt om de lessen te verwerken. Bijvoorbeeld; uw kind krijgt uitleg over een rekensom. Hij of zij oefent deze dan op de iPad. Doordat uw kind digitaal werkt, worden de sommen langzaam moeilijker gemaakt op het moment dat uw kind hieraan toe is. We zorgen ervoor dat leerlingen op hun eigen niveau werken: gepersonaliseerd leren. We gebruiken hiervoor de methode Gynzy. Het programma toetst wat uw kind al beheerst en voor welke onderwerpen hij of zij oefenmateriaal nodig heeft. Dat betekent dat niet alle kinderen met dezelfde som bezig zijn. Zo kunnen we onderwijs op maat aanbieden; gepersonaliseerd noemen we dat. Er wordt hierdoor vrijwel niet meer klassikaal lesgegeven. In kleine instructiegroepjes wordt er uitleg gegeven. Kinderen zijn hierdoor niet op leeftijd, maar op ontwikkelniveau ingedeeld. Gynzy wordt gebruikt bij rekenen, spelling en woordenschat.


Het portfolio

Alle kinderen op onze Omnisscholen hebben een portfolio. Het portfolio is een volgende stap binnen onze onderwijsvernieuwing en een belangrijk onderdeel richting gepersonaliseerd leren. In het portfolio kunnen de kinderen hun eigen ontwikkelingen bijhouden en volgen. Het geeft zowel het kind als de ouders, en de leerkrachten inzicht in de talenten van ieder kind. Het portfolio bevat doelen op sociaal emotioneel gebied. Deze worden tijdens de kindgesprekken opgesteld en geëvalueerd met het kind. Daarnaast bevat het portfolio werkjes waar kinderen trots op zijn. Ook het rapport en citogegevens zitten in het portfolio. Zo is ieder kind mooi te volgen. Het portfolio wordt besproken tijdens de ouder-kind gesprekken die we drie keer per jaar voeren.