Nieuws

Op alle Omnisscholen wordt er regelmatig gewerkt aan de hand van thema's. Het gekozen thema komt dan zo veel mogelijk in alle vakken terug. Dit is...
Alle kinderen op onze Omnisscholen werken met eeen portfolio. Het portfolio is een volgende stap binnen onze onderwijsvernieuwing en een belangrijk...
Dinsdag 21 februari hebben 2 inspecteurs van de Onderwijsinspectie de Franck van Borssele bezocht. Ze hebben een bezoek gebracht aan de klassen en ze...

Onze kindcentra

Franck van Borssele
Borssele
Tel. 0113 - 354110
De Linden
‘s-Gravenpolder
Tel. 0113 -316010
De Reiger
Heinkenszand
Tel. 0113-568110
De Meidoorn
Nisse
Tel. 0113 - 644110
De Schakel
Oudelande
Tel. 0113 - 544110
't Opstapje
Driewegen
Tel. 0113 - 653010